درباره ما
صفحه نخست
درباره ما
طراحی
موسیقی
هنر
ارتباط با ما

ترکیب بندی، ارزیابی و سنجش

 پس از اتمام مرحله مدلسازی، تمامی عناصر و المانها با توجه به اهدافی که برای پروژه ر نظر گرفته شده است، به نرم افزارهای مرتبط ارسال می شوند. برای نمونه در مواردی برای پاره ای تحلیل ها و ارزیابی ها به نرم افزار کتیا داسو سیستم و یا جهت انجام رندرینگ نهایی به مایا، ایمج استودیو و یا استودیو سه بعدی ارسال می شود.

مدلسازی

 این مرحله از کار، با ترسیم نقاط، خطوط و منحنی ها و با پیروی از طرح راهنما که بصورت اسکج و یا بلوپرینت می باشد، شروع می شود. با ادامه کار بر پایه المانهای فوق، سطوح اولیه و پیکره کلی کار شکل می گیرد. در ادامه با تکمیل کار و اجرای جزئیات بیشتر، رفته رفته فرم نهایی شکل گرفته و کار به اتمام می رسد. توضیح اینکه هر قطعه، خود شامل زیر مجموعه ها و عناصر تشکیل دهنده می باشد. اکنون ساختاری منسجم و با رعایت تمام ریزه کاری ها توسط نرم افزارهای آلیاس استودیو تولز و راینوسروس ایجاد کرده ایم.

مرحله نهایی

 اکنون روند انجام کار، تا دستیابی به هدف نهایی (راندو نهایی، انیمیشن توجیهی، مدل پروتوتایپ و...) ادامه پیدا می کند. در موارد ساخت مدل پروتوتایپ و نمونه فیزیکی، دستگاه های رپید پروتوتایپینگ و سیستم های کد/کم و سی ان سی های روبوتیک ۵ محوره، وارد عمل می شوند.

www.pezhman.net

© 2016 All Rights reserved PEZHMAN Designworks

صفحه نخست

درباره ما

طراحى

موسیقى

هنر

ارتباط باما