درباره ما
صفحه نخست
درباره ما
طراحی
موسیقی
هنر
ارتباط با ما

www.pezhman.net

© 2016 All Rights reserved PEZHMAN Designworks

صفحه نخست

درباره ما

طراحى

موسیقى

هنر

ارتباط باما

طراحی نما ساختمان

 در بخش طراحی نمای ساختمان و بناهای مختلف، با شرکت ها و گروه های مختلف همکاری و مشارکت داشته ایم. در اینجا مختصری از دو پروژه خاتم و سرو، در قاب تصویر به نمایش گذاشته شده است.

ساختمان خاتم

ساختمان سرو