درباره ما
صفحه نخست
درباره ما
طراحی
موسیقی
هنر
ارتباط با ما

ارائه طرح اولیه

 طرح و چیدمان اولیه، بر مبنای خواسته ها و نیازهای کارفرما و با رعایت اصول زیبایی شناسی، عملکرد و... ارائه می شود. در جلسه ای با حضور کارفرما، ضمن معرفی طرح و ارائه توضیحات، در صورت لزوم تغییرات احتمالی در طرح لحاظ می گردد. سپس فاز بعدی پروژه، با ارائه مدل سه بعدی و نمایش جزئیات تکمیلی ادامه پیدا می کند. 

بازدید از پروژه

 در این مرحله، ضمن بازدید از پروژه و ارزیابی دقیق مطالب مرتبط با انجام کار، بطور دقیق و مشخص، نقطه نظرات کارفرما را در خصوص نیازها و خواسته ها جویا می شویم. تهیه پلان اولیه و اندازه برداری و نیز عکس برداری از نماهای مختلف، در این مرحله انجام می پذیرد.

تولید و نصب

 فاز بعدی انجام کار، با ساخت و تولید نمونه های طراحی شده به انجام می رسد. روش های پیشرفته و جدید، در کنار روش های دستی و ماهرانه، توامان در ایجاد و خلق آثار بکار گرفته می شوند. در پایان با مونتاژ و نصب عناصر و قطعات، چیدمان مورد تائید کارفرما وارد دنیای واقعی می گردد.

www.pezhman.net

© 2016 All Rights reserved PEZHMAN Designworks

صفحه نخست

درباره ما

طراحى

موسیقى

هنر

ارتباط باما